kontakt:
kuba.libre
USUŃ @poczta.fm

strona główna

spis gier

o blogu

o autorze

zapiski gracza

zasady gry w domino, historia, systematyka, ciekawostki
Kategorie: Wszystkie | domino zasady gry | gry
RSS

gry

czwartek, 11 stycznia 2018

Propozycja rozgrywki w domino dla 2 graczy stworzona przez, mieszkającego w USA wielbiciela domina, Andrzeja Lewickiego. W zasadzie jest to klasyczne domino w jakie potrafi grać każdy Polak z modyfikacją dotyczącą ilości kamieni w kolejnych rozdaniach.

Cel: domino!
Liczba graczy: 2
Rozdanie: patrz: Rozgrywka
Spinner: brak
Otwarcie: pierwsze rozdanie zaczyna gracz wybrany przez losowanie; potem gracze rozpoczynają na przemian; otwierający wychodzi dowolnym kamieniem
Dobieranie: gracz dobiera tak długo aż trafi na odpowiedni kamień albo wybierze wszystkie kamienie z talonu

Zasady gry:

 • liczba oczek stykających się połówek kamieni musi być identyczna; przykład: [5|1][1|3][3|2]
 • każdy gracz w swojej kolejce dokłada tylko jeden kamień
 • jeżeli gracz nie ma kamienia, który może zgrać - dobiera z talonu; jeżeli talon jest pusty musi opuścić kolejkę (pasuje)
 • dublety dokłada się prostopadle do łańcucha

Wygrana:

 • przez domino!: zwycięża gracz, który jako pierwszy wyłożył wszystkie swoje kamienie na stół
 • na punkty: gdy obaj gracze spasują zwycięża gracz, któremu pozostały kamienie o mniejszej liczbie oczek

Rozgrywka:
Zwycięzca rozdania otrzymuje sumę oczek z kamieni jakie pozostały w rękach jego przeciwnika. Rundę wygrywa gracz, który po 10 rozdaniach ma więcej punktów. Gracze grają 2 podstawowe rundy. W przypadku remisu o zwycięstwie decyduje dogrywka!
Pierwsza runda (10 rozdań):
1. rozdanie - gracze dobierają po 5 kamieni,
2. rozdanie - gracze dobierają po 6 kamieni
3. rozdanie - po 7 kamieni
....
10. rozdanie - po 14 kamieni
Druga runda (10 rozdań):
1. rozdanie - gracze dobierają po 14 kamieni
2. rozdanie - gracze dobierają po 13 kamieni
3. rozdanie - po 12 kamieni
....
10. rozdanie - po 5 kamieni
Dogrywka (10 rozdań)
1. rozdanie: gracz A dobiera 5 kamieni a gracz B - 14 kamieni
2. rozdanie: gracz A dobiera 6 kamieni a gracz B - 13 kamieni
3. rozdanie: gracz A dobiera 7 kamieni a gracz B - 12 kamieni
....
10. rozdanie: gracz A dobiera 14 kamieni a gracz B - 5 kamieni

wtorek, 28 lutego 2017

Jest to pasjans dominowy. Chyba jedna z najciekawszych układanek dominowych dla jednej osoby. Wymaga od układającego dużo cierpliwości, spostrzegawczości, logicznego myślenia oraz odrobiny szczęścia. Uczono mnie, że jeżeli pomyśli się jakieś życzenie a pasjans wyjdzie to życzenie się spełni. Doświadczeni gracze starają się rozwiązać ten pasjans w jak najmniejszej ilości ruchów.
Cel: przebudować losowy układu początkowego na układ uporządkowany
Liczba graczy: 1
Układa początkowy:
Z wymieszanego talonu losowo układamy kamienie w trójkąt: w pierwszym rzędzie 7 kamieni, w drugim - 6, w trzecim - 5 itd. Następnie odkrywamy wszystkie kamienie oczkami do góry.
Układ końcowy:
Poprzez przekładanie kamieni zgodnie z regułami manipulacji należy otrzymać trójką uporządkowany jak poniżej:
[6|0] [6|1] [6|2] [6|3] [6|4] [6|5] [6|6]
[5|0] [5|1] [5|2] [5|3] [5|4] [5|5]
[4|0] [4|1] [4|2] [4|3] [4|4]
[3|0] [3|1] [3|2] [3|3]
[2|0] [2|1] [2|2]
[1|0] [1|1]
[0|0]

Zasady manipulacji:

 • usuwamy [0|0] ("podwójne mydło") na bok
 • w puste okienko po "podwójnym mydle" przekładamy kamień spełniający warunek: jedna jego połówka jest identyczna jak kamienia powyżej a druga połówka dokładnie o jedno "oczko" mniejsza; pojawia się nowe okienko i znowu staramy się przełożyć kamień zgodnie z poprzednią regułą itd.
  przykłady:
  pod kamień [4|3] można położyć tylko [4|2] lub [3|3]
  pod kamień [2|2] można położyć tylko [2|1]
 • puste okienka górnego rzędu możemy przekładać tylko kamienie z "szóstkami"; układamy je tak jak w układzie końcowym
 • "podwójne mydło" dokładamy do układu jako ostatnie

Wyjście awaryjne: może się zdarzyć, że pasjans ulegnie zamknięciu tzn. nie można już dalej kontynuować przekładania; dopuszcza się wówczas usunięcie z układu [1|1] i kontynuowanie manipulacji z użyciem dwóch okienek; jeżeli przy dwóch okienkach układ ponownie się zamknie można usunąć jeszcze [2|2] i dalej gramy z trzema okienkami; przyjmuje się, że jeżeli pasjans przy trzech okienkach ulegnie zamknięciu to niestety nie wyszedł. 

piątek, 12 lutego 2016

Autorem tej odmiany klasycznej gry w domino jest Andrzej Lewicki - pasjonat gier "bez prądu". Jej charakterystyczną cechą jest "extra bonus" za złapanie przeciwnika z dubletami w ręce po zakończeniu partii. Pierwotnie gra ta przeznaczona była jako pojedynek dla 2-ch graczy ale potem autor zdecydował się na bardziej rozłożysty wariant. 

Cel: domino!
Liczba graczy: 2-4
Rozdanie: 7 kamieni
Spinner: brak
Otwarcie: gracz wychodzi dowolnym kamieniem; pierwsze rozdanie rozpoczyna gracz wybrany przez losowanie; potem rozpoczyna gracz, który ma najmniej punktów
Dobieranie: tak długo aż gracz wyciągnie kamień, który może od razu zgrać lub bez dobierania z talonu
Zasady gry:

 • liczba oczek stykających się połówek kamieni musi być identyczna; przykład: [5|1][1|3][3|2]
 • każdy gracz dokłada tylko jeden kamień w swojej kolejce
 • jeżeli gracz nie ma kamienia, który może zgrać musi dobierać z talonu lub jeżeli talon jest pusty to opuszcza kolejkę (pasuje)
 • dublety dokłada się prostopadle do łańcucha

Koniec rozdania:

 • domino!: jeden z graczy jako pierwszy wyłożył wszystkie swoje kamienie na stół
 • blokada: żaden z graczy nie może już zgrać kamienia na stół a talon jest już pusty

Punktacja: każdy gracz po zakończeniu rozdania dopisuje do swojego konto liczbę punktów równa sumie oczek z kamieni jakie pozostały w jego ręku; dublety liczy się extra w następujący sposób: [6|6] = 66 punktów, [5|5] = 55 punktów itd. aż do [1|1] = 11 punktów; wyjątek stanowi [0|0] = 100 punktów; jeżeli na stół zostały zgrane wszystkie nie-dublety a pasujący do nich dublet został w ręku gracza to dany dublet liczy się podwójnie; dodatkowo dla każdego gracz prowadzona jest zapis dubletów jakie zostały mu w ręku podczas kolejnych rozdań

Rozgrywka: 2 graczy -  do 999 punktów, 3 graczy - 666, 4 graczy - 333; jeżeli co najmniej jeden z graczy przekroczy podaną granicę wygrywa ten z graczy, który ma najmniej punktów; z gry odpada również gracz, który w zapisie zaliczy wszystkie dublety; konto gracza, któremu uda się zakończyć rozdanie "przez domino!" za pomocą dubletu, ulega wyzerowaniu.

sobota, 21 listopada 2015

Nos (lub Nossen) to holenderska gra w domino. Wyróżnia się ona jednak na tle innych gier. Przede wszystkim tym, że każde rozdanie może być prowadzone według innych reguł. Decyduje o tym każdorazowo gracz otwierający. Użycie w niej żetonów zamiast tradycyjnego liczenie punktów świadczy o jej hazardowym charakterze. Dlatego w swoim opisie zamiast słowa "żeton" używam znaczka "$".
Opis szczególnie polecam graczom będącym miłośnikami Matadora. Powinny go również przeczytać osoby, które uważają domino za prostą grę dla dzieci.
W grze tej celem jest wygranie jak największej ilości żetonów czyli "kasy".
Przyjmuje się, że jest to gra dla 3 do 5 graczy.
Ponieważ nigdy w tę grę nie grałem, ze względu na poziom jej trudności i wynikający z tego problem ze znalezieniem partnerów chętnych do gry, mam nadzieję, że poniższy opis jest w miarę poprawny i czytelny.
Przygotowanie
Do gry oprócz kompletu domina szóstkowego potrzebne są żetony. Można użyć np. dolarów z Monopoly. Każdy z graczy rozpoczyna grę z kwotą 500$.
Rozdanie
W zależności od ilości graczy otrzymują oni kamienie zgodnie z regułą:
liczba kamieni = 8 - ilość graczy
np. przy 4 graczach każdy dobiera po 4 kamienie
Otwarcie
W pierwszym rozdaniu otwierającym jest gracz, który dobrał najwyższy dublet. Jeżeli żaden z graczy nie ma dubletu rozdanie jest powtarzane. Osobą otwierającą w kolejnych partiach jest gracz, który przegrał poprzednią.
Otwierający musi rozpocząć grę dowolnym dubletem. Jeżeli gracz wyszedł dubletem "z ręki" to każdy z graczy płaci tyle ile jest kropek na dublecie (uwaga: [0|0] to 14 oczek czyli premia wynosi 14$). Jeżeli gracz nie ma dubletu, dobiera kamień z talonu i wychodzi nim na stół. Jeżeli dobrany przez otwierającego kamień jest dubletem pozostali gracze wypłacają mu podwójną stawkę za dublet (np. za [4|4] należy się 16$ od każdego). Jeżeli jednak dobrał nie-dublet to wówczas otwierający płaci każdemu z graczy za każdą kropkę na kamieniu otwierającym po 1$ (np. za [4|5] należy się 9$ dla każdego gracza).
Po wyjściu otwierający obiera wariant gry według jakiego zostanie rozegrane rozdanie. Ma do wyboru 17 możliwości opisanych poniżej jako Warianty gry.
Meldunek
Po otwarciu każdy gracz mający w ręce trzy lub więcej dubletów może zadeklarować meldunek. Dublety te wykłada odkryte przed sobą i może użyć ich w dowolnym momencie rozgrywki. Meldunek można złożyć tylko i wyłącznie zaraz po otwarciu. Otrzymuje się za to dodatkową wypłatę od każdego z graczy. Wypłata za meldunek zależy od ilości graczy oraz ilości dubletów:

Wypłata: 3 graczy
(po 5 kamieni)
4 graczy
(po 4 kamienie)
5 graczy
(po 3 kamienie)
3 dublety - - - 25 50
4 dublety 200 250 - - -
5 dubletów 500 - - - - - -

Przebieg gry
Po otwarciu i meldunkach gracze rozpoczynają grę stosując zasady dokładania kamieni zgodne z obraną przez otwierającego wariantem. Jednakże przy wszystkich grach stosuje się wspólne zasady ogólne:

 • gracze nie mogą dobierać z talonu dwóch ostatnich kamieni (zamknięcie talonu)
 • gracz w swojej kolejce musi zgrać jeden kamień; przed zgraniem może dobrać z talonu dowolną ilość kamieni (nawet jeżeli posiada kamień, który może zgrać)
 • jeżeli nie kamienie, który może zgrać dobiera tak długo aż dobierze odpowiedni kamień albo talon zostanie przez niego zamknięty
 • przy zamkniętym talonie gracz, który nie ma kamienia do zgrania, opuszcza kolejkę (pasuje)
 • jeżeli gracz zgra dublet do kamienie położonego bezpośrednio przez poprzednika (gracza siedzącego obok) to poprzedni gracz wypłaca mu premię w wysokości połowy oczek na dublecie (uwaga: [0|0] to 14 oczek czyli premia wynosi 7$)

Końcówka partii
Kiedy gracz, który pierwszy zgra wszystkie swoje kamienie, otrzymuje po 5$ od każdego z graczy. Pozostali grają dalej do momentu aż tylko jeden z nich będzie miał kamienie lub nastąpi blokada (żaden z graczy nie będzie już w stanie dołożyć kamienia). Podczas gry każdy ma prawo kładąc kamień zadeklarować: "zamykam". Oznacza to, że według niego gra ulegnie zakończeniu poprzez blokadę. Jeżeli się nie myli to inkasuje od pozostałych graczy po 20$ premii i partia się kończy. Jeżeli jednak pomylił się to musi wypłacić każdemu po 40$ i gra toczy się dalej. W obu przypadkach rozliczenie dotyczy tylko i wyłącznie graczy, którzy pozostali jeszcze w grze.
Rozliczenie rozdania
Po zakończeniu rozdania gracze liczą oczka na kamieniach jakie pozostały w ich rękach. (uwaga: [0|0] to 14 oczek ale pozostałe puste połówki to 0 oczek). Gracze wypłacają sobie różnice pomiędzy swoimi ilościami oczek. Jedno oczko ma wartość 1$. Gracze rozliczają się każdy z każdym osobno.
Jeżeli gracz chce odejść od stołu przed zakończeniem rozgrywki to musi podzielić swoją "kasę" równo dla pozostałych graczy z wyjątkiem nadwyżki powyżej 500$, którą może zatrzymać.
Warianty gry
Partię można rozegrać według 17 podstawowych reguł. Niektóre warianty pozostawiają jeszcze otwierającemu możliwość wyboru opcji gry dlatego ważne jest aby otwierający dokładnie określił według jakich reguł ma przebiegać rozdanie. Tradycyjnie przyjmuje się, że partie mogą przebiegać tylko według reguł przedstawionych poniżej:
1. Domino Tradycyjne.
Gracze układają kamienie na stole tworząc łańcuch, w którym stykające się połówki kamieni są identyczne. Gracze dokładają kamienie tylko do dwóch końcówek łańcucha. Kamieniem otwierającym może być dowolny kamień nie tylko dublet. 

2. Domino Tradycyjne z Krzyżem.
Kamień otwierający musi być dubletem. Do dubletu otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Jeżeli gracz nie ma kamienia do tworzenia krzyża musi dobierać. Po ułożeniu krzyża każde z ramion jest otwarte do dokładania. Zasada dokładania kamieni: stykające się połówki kamieni są identyczne.

3. Domino Tradycyjne z Krzyżem Dubletów.
Kamień otwierający musi być dubletem. Do dubletu otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Jeżeli gracz nie ma kamienia do tworzenia krzyża musi dobierać. Po ułożeniu krzyża końcówki jego ramion są zablokowane do dokładania. Odblokowanie danego ramiona następuje przez dołożenie do ramiona pasującego dubletu. Oznacza to, że gracz, na którego przypada kolejka po utworzeniu krzyża musi dołożyć do jednego z ramion dublet. Jeżeli go nie ma musi dobierać. Kolejny gracz może zgrać kamień do dubletu położonego przez poprzednika albo zgrać dublet i odblokować kolejne ramię. Nie ma przymusu dołożenia wszystkich czterech dubletów od razu. Zasada dokładania kamieni: stykające się połówki kamieni są identyczne.

4. Matador
W grze tej gracze budują łańcuch ze stykających się kamieni lecz przylegające do siebie połówki sąsiednich kostek nie są identyczne lecz ich suma musi wynosić siedem ("reguła siódemek"). Dodatkowo 4 kamienie w tej grze pełni funkcję podobną do jokerów w kartach i noszą miano matadorów. Matadorami są: [1|6] [2|5] [3|4] oraz [0|0] czyli trzy kamieni, których suma wynosi 7 oraz "podwójne mydło". Matadora zgrywamy zawsze w pozycji jak zwykły kamień zarówno zgodnie jak i niezgodnie z "regułą siódemek". Kolejny kamień dołożony do jego wolnej końcówki musi spełniać już "regułę siódemek" albo być kolejnym matadorem. 

5. Matador z Krzyżem
Kamień otwierający musi być dubletem (oprócz [0|0]). Zasada dokładania kamieni: jest w Matadorze. Do dubletu otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Jeżeli gracz nie ma kamienia do tworzenia krzyża musi dobierać. Po ułożeniu krzyża każde z ramion jest otwarte do dokładania. 

6. Matador z Krzyżem Dubletów
Kamień otwierający musi być dubletem (oprócz [0|0]). Zasada dokładania kamieni: jest w Matadorze. Kamień otwierający musi być dubletem. Do dubletu otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Jeżeli gracz nie ma kamienia do tworzenia krzyża musi dobierać. Po ułożeniu krzyża końcówki jego ramion są zablokowane do dokładania. Odblokowanie danego ramiona następuje przez dołożenie do ramiona pasującego dubletu lub matadora. Oznacza to, że gracz, na którego przypada kolejka po utworzeniu krzyża musi dołożyć do jednego z ramion dublet lub matadora. Jeżeli go nie ma musi dobierać. Kolejny gracz może zgrać kamień do dubletu (lub matadora) położonego przez poprzednika albo zgrać dublet (lub matadora) i odblokować kolejne ramię. Nie ma przymusu dołożenia wszystkich czterech dubletów (matadorów) od razu. 

7. Krzyż Tradycyjnie a potem Matador.
Kamień otwierający musi być dubletem. Do kamienia otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Gracze układają krzyż zgodnie z zasadą, że stykające się połówki kamienie są identyczne. Potem mogą dokładać dowolnie kamienie do jednego z czterech ramion krzyża ale grę prowadzą według zasad Matadora. 

8. Krzyż Tradycyjnie a potem Matador z Krzyżem Dubletów
Kamień otwierający musi być dubletem. Do kamienia otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Następnie żeby kontynuować jakąkolwiek gałąź trzeba dołożyć do niej dublet lub matadora, przy czym nie ma przymusu dołożenia wszystkich czterech dubletów (matadorów) od razu. Dublety (lub matadory) oraz kolejne kamienie dokładamy jak w Matadorze. 

9. Krzyż Matadora a potem Tradycyjnie
Kamień otwierający musi być dubletem (oprócz [0|0]). Do kamienia otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Zasada dokładania przy formowaniu krzyża są taki same jak w Matadorze. Potem można dokładać dowolnie kamienie do jednego z czterech ramion krzyża ale dalsza rozgrywka przebiega zgodnie z klasycznymi zasadami dokładania czyli stykające się połówki kamieni muszą być identyczne. 

10. Krzyż Matadora a potem Tradycyjnie z Krzyżem Dubletów
Kamień otwierający musi być dubletem (oprócz [0|0]). Do kamienia otwierającego gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż. Zasada dokładania przy formowaniu krzyża są taki same jak w Matadorze. Następnie żeby kontynuować jakąkolwiek gałąź trzeba dołożyć do niej dublet, przy czym nie ma przymusu dołożenia wszystkich czterech dubletów od razu. Jednak dublety oraz pozostałe kamienie dokładamy już tradycyjnie czyli stykające się połówki kamienie muszą być identyczne. 

11. Domino z Żądaniami (Tradycyjnie lub Matador)
Partię można rozpocząć dowolnym kamieniem. Otwierający określa rodzaj sposobu dokładania kamieni a następnie może zażądać rozpoczęcie według jednego z trzech schematów:
a) "najpierw tu a potem tu" oznacza, że otwierający określa, do której połówki kamienia otwierającego należy dołożyć pierwszy kamień, drugi kamień musi być dołożony po przeciwnej stronie; dopiero po takim otwarciu można grać normalnie

przykład: kamień [0|2] otwierał grę; otwierający zażyczył sobie: najpierw do "zera" potem do "dwójki" tradycyjnie
b) otwierający określa ile kamieni (od 1 do 4) trzeba zgrać do jednej określonej przez niego połówki kamienia otwierającego; dopiero po takim otwarciu można grać normalnie
przykład: kamień [4|5] otwierał grę; otwierający zażyczył sobie: trzy kamienie do "piątki" tradycyjnie
c) otwierający może wybrać otwarcie w stylu (a) lub (b) ale może zażyczyć sobie żeby otwarcie było zagrane w stylu Matadora a reszta Tradycyjnie lub też odwrotnie
przykład: kamień [5|0] otwierał grę; otwierający zażyczył sobie: najpierw do "zera" potem do "piątki" tradycyjnie a reszta Matador
12 Volapuk
Cecha charakterystyczna: od kamienia otwierającego w jedną stronę gramy jak w Matadora a w drugą Tradycyjnie. Otwierający może zażądać rozgrywki według jednego z trzech schematów:
a) Volapuk Zwyczajny: układamy łańcuch o dwóch końcach, 
b) Volapuk z Krzyżem: do kamienia otwierającego (dubletu) gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż; potem mogą dokładać dowolnie kamienie do jednego z czterech ramion krzyża; dwa ramiona krzyża (przeciwległe) układamy w stylu Matadora a dwa - Tradycyjnie, 
c) Volapuk z Krzyżem Dubletów: do kamienia otwierającego (dubletu) gracze muszą w pierwszej kolejności dołożyć cztery pasujące kamienie czyli utworzyć krzyż; potem żeby kontynuować jakąkolwiek gałąź trzeba dołożyć do niej dublet, przy czym nie ma przymusu dołożenia wszystkich czterech dubletów od razu; dwa ramiona krzyża (przeciwległe) układamy w stylu Matadora a dwa - Tradycyjnie. 
13. Trójkąt (Krzyż Pułkownika)
Kamień otwierający musi być "podwójnym mydłem" czyli [0|0]. Jako pierwsze gracze muszą dołożyć trzy "matadory" aby dalej kontynuować rozgrywkę. Gra toczy się w trzech kierunkach w stylu Matadora. 
14. Trójkąt z Dubletami (Krzyż Generalski)
Kamień otwierający musi być "podwójnym mydłem" czyli [0|0]. Jako pierwsze gracze muszą dołożyć do niego trzy matadory aby dalej kontynuować rozgrywkę. Następnie żeby kontynuować jakąkolwiek gałąź trzeba dołożyć do niej dublet, przy czym nie ma przymusu dołożenia wszystkich trzech dubletów od razu. Gra toczy się w trzech kierunkach w stylu Matadora. 
15. Trójkąt a potem Tradycyjnie
Kamień otwierający musi być "podwójnym mydłem" czyli [0|0]. Jako pierwsze gracze muszą dołożyć trzy matadory aby dalej kontynuować rozgrywkę. Gra toczy się w trzech kierunkach ale już Tradycyjnie. 
16. Trójkąt a potem Krzyż Tradycyjnie
Kamień otwierający musi być "podwójnym mydłem" czyli [0|0]. Jako pierwsze gracze muszą dołożyć trzy matadory do kamienia otwierającego a następnie już tradycyjnie czwarty kamień. Tak powstały krzyż stanowi otwarcie dla gry, która kontynuowana jest już Tradycyjnie. 
17. Krzyż (lub Krzyż Dubletów) Łamany
Kamień otwierający musi być dubletem. Potem należy utworzyć krzyż dopasowując do dubletu dwa kamienie jak w Matadorze a dwa kolejne jak przy Dominie Tradycyjnym. Po utworzeniu krzyża gra przebiega Tradycyjnie. 
Przy Krzyżu Dubletów żeby kontynuować jakąkolwiek gałąź trzeba dołożyć do niej dublet, przy czym nie ma przymusu dołożenia wszystkich czterech dubletów od razu. 
Kary
Ponieważ gra ma charakter hazardowy przewidziana jest kara w wysokości 40$ dla każdego z partnerów za następujące przewinienia:
a) za wzięcie z talonu więcej kamieni niż przewidziane w rozdaniu; jeżeli gracz odda kamienie przed ich obejrzeniem kara nie jest egzekwowana;
b) jeżeli otwierający dobiera kamień otwierający mając dublet w ręce; kamień należy zdjąć ze stołu i położyć przed sobą odkryty; należy zgrać go przy najbliższej okazji; gracz musi zgrać dublet z ręki
c) za dobranie kamienia z talonu zamkniętego; dobrany kamień należy położyć przed sobą odkryty; należy zgrać go przy najbliższej okazji ale nie można zgrać go od razu po dobraniu
d) za spasowanie i nie dobranie kamienia jeżeli talon jest jeszcze otwarty
e) za dołożenie kamienie niezgodnego z regułami aktualnej partii; kamień należy zdjąć ze stołu i położyć przed sobą odkryty; należy zgrać go przy najbliższej okazji
f) za wyłożenie pierwszego kamienia jeżeli nie jest się otwierającym; kamień należy zdjąć ze stołu i położyć przed sobą odkryty; należy zgrać go przy najbliższej okazji
g) wyjście kamieniem poza swoją kolejką; kamień należy zdjąć ze stołu i położyć przed sobą odkryty; należy zgrać go przy najbliższej okazji
h) za nieuzasadnione żądanie płatności od innego gracz lub graczy
i) za ukrywanie przed innymi graczami ile kamieni pozostało w ręku gracza
j) za celowe pokazywanie swoich kamieni innym graczom (z wyjątkiem dubletów przy meldunku)środa, 03 czerwca 2015

Rodzaj układanki dominowej dla jednej osoby. Skraca czas oczekiwania na innych graczy...

Cel: rozebranie całego układu początkowego
Liczba graczy: 1
Układ początkowy: z zakrytego i wymieszanego talonu dobierając po jednym kamieniu układamy je odkryte formując z nich prostokąt 5 na 5 kamieni; pozostałe na koniec 3 kamienie ("luzaki") kładziemy również okryte obok
Zasady gry:

 • wolno usunąć parę kamieni, których suma oczek wynosi 12; przykład: [4|2] i [6|0]
 • parę do usunięcia można utworzyć tylko z kamieni leżących na dole jednej z kolumn jak   również z dowolnego "luzaka"
 • w przypadku wielu par do usunięcia decyzja należy do gracza
 • jeżeli gracz w trakcie rozgrywki rozbierze całą kolumnę to może przenieść kamień z dołu jakiejkolwiek kolumny na górę pustej kolumny
 • jeżeli gracz nie może utworzyć żadnej pary - przegrywa

przykład:
jeden z możliwych układów początkowych
w pierwszym ruchu gracz usuwa kamienie [5|6] oraz [0|1]

w drugim ruchu gracz usuwa kamienie [3|0] oraz [4|5]

końcówka: gracz przenosi kamień [3|4] na górę pustej kolumny 

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Propozycja rozgrywki w domino stworzona przez Andrzeja Lewickiego - mieszkającego w USA wielbiciela domina. Wzorowana jest na pasjansie dominowym i przypomina pod wieloma względami popularne Sudoku. Charakterystyczne dla tej gry jest użycie do gry kompletu domina bez dubletów oraz układanie kamieni tak aby tworzyły kwadrat zamiast łańcucha na stole.

Cel: dołożyć ostatni kamień
Liczba graczy: 2-4
Rozdanie: gramy kompletem 21 kamieni bez dubletów; każdorazowo w grze używanych jest 18 kamieni; przy 2 graczach dobierają oni po 9 kamieni, 3 gracze - po 6 kamienie a przy 4 - po 4 kamienie (2 kamienie są ustawiane jako startery)
Spinner: brak
Otwarcie: pierwsze rozdanie zaczyna gracz wybrany przez losowanie; potem gracze rozpoczynają kolejno; otwierający wychodzi dowolnym kamieniem; przy grze w 4 osoby przed rozpoczęciem gry 2 kamienie ustawiane są na stole jako startery (oczywiście zgodnie z zasadami dostawiania); czynią to dwaj pierwsi gracze przed ciągnięciem pozostałych kamieni.
Dobieranie: bez dobierania (każdorazowa w talonie pozostają 3 kamienie)
Zasady gry:

 • kamienie mogą być tylko dostawiane w kwadracie 6x6 jednostek (jednostka = długość krótszego boku domina)
 • kamień można dołożyć na 3 sposoby
  a) kamienie stykają się krótszymi bokami
  b) kamienie stykają się dłuższymi bokami
  c) kamienie stykają się tworząc literę L
 • niedozwolone jest dołożenie kamienia w ten sposób aby kamienie stykały się tylko jedną połówką dłuższych boków ("na zakładkę")
 • w żadnej kolumnie i żadnym rzędzie numery (liczba oczek na połówce) nie mogą się powtarzać
 • każdy gracz w swojej kolejce dokłada tylko jeden kamień
 • jeżeli gracz nie ma kamienia, który może zgrać musi opuścić kolejkę (pasuje)

Wygrana: zwycięża gracz, który dołożył do układu ostatni kamień


piątek, 30 stycznia 2015

Gra w domino dla jednej osoby czyli domino-samotnik. Jest to rodzaj układanki, która przypomina karcianego pasjansa.

Cel: z układu startowego ułożenie posortowanego układu , w którym wszystkie dublety znajdą się w pierwszym rzędzie a w kolumnie pod każdym znajdą się trzy kamienie, których liczba oczek z jednej z połówek będzie identyczna jak liczba oczek na połówce dubletu
Liczba graczy: 1
Układ startowy: z wymieszanego talonu pojedynczo wyciągamy i kładziemy na stole kamienie formując 4 rzędy po 7 kamieni; 3 pierwsze rzędy kładziemy jako zakryte a ostatni - oczkami do góry
Zasady:

 • kamień może być przełożony jeżeli jest odkryty i znajduje się na dole kolumny
 • kamień można przełożyć tylko na dół innej kolumny jeżeli będzie pasował do kamienia powyżej tzn. jakakolwiek połówka dokładanego kamienia będzie identyczne jak jedna z połówek kamienie powyżej
 • kamień możemy odkryć jeżeli jest na dole kolumny
 • kamieni w kolumnie nie może być więcej niż 5
 • dublet możemy przełożyć do pierwszego rzędu jeżeli kolumna jest już pusta
czwartek, 11 grudnia 2014

Gra karciana, której odmianą jest znana, imprezowa gra Kuku. Zamiast kart do jej rozegrania można z powodzeniem użyć kostek domina.

Cel: zgłoszenie swojego meldunku lub przeciwników
Ilość graczy: 4 (lub 6) ale grających parami, partnerzy siedzą naprzeciwko siebie
Rozdanie: otwierający dobiera 4 kamieni, pozostali po 3
Dobieranie: jeżeli jakiś kamień okrążył kolejkę i gracz go otrzymał ponownie może go odrzucić i dobrać nowy z talonu; kamienie odrzucone należy odkładać na bok aby nie wymieszały się z talonem; jeżeli talon jest pusty należy utworzyć nowy mieszając kamienie poprzednio wyrzucone
Meldunek: trzy kamienie, których połówki są identyczne; przykład: [2|6][3|6][5|6]
Otwarcie: otwierający, który ma 4 kamienie, oddaje jeden z nich następnemu graczowi po swojej lewej stronie
Zasady gry: gracz, który ma 4 kamienie przekazuje dowolny kamień kolejnemu graczowi po lewej; jeśli gracz zgromadzi meldunek nie zgłasza go sam ale powinien zrobić to jego partner mówiąc: „Kent!”; informację o posiadaniu meldunku należy przekazywać partnerowi tylko i wyłącznie za pomocą ustalonego z nim wcześniej „sekretnego znaku” (np. mrugnięcia lewym okiem); jeśli  gracz przypuszcza,  że para przeciwników posiada meldunek ale jeszcze tego nie zgłosiła, może wypowiedzieć szybko słowa "STOP Kent!" i wtedy gra zostaje przerwana a partnerzy z "podejrzanej" pary okazują kamienie; jeśli choć jeden z nich ma meldunek, zwycięża para, której gracz zgłosił podejrzenie meldunku; jeżeli obaj partnerze mają meldunki to jeden z nich ma prawo zgłosić to odzywką: „Biskent!”; każdy gracz ma też prawo do użycia odzywki „STOP Biskent!”  w chwili gdy podejrzewa, że obaj gracze z pary przeciwnej mają meldunki
Koniec rozdania: zgłoszenie meldunku
Punktacja: para otrzymuje 1 punkt za zgłoszenie „Kenta!” lub „STOPKenta!” zgodnej z prawdą; za pomyłkę 1 punkt otrzymują jej przeciwnicy; odzywki „Biskent!” i „STOP Biskent!” warte są analogicznie 2 punkty
Rozgrywka: gramy do 10 punktów

niedziela, 21 września 2014

Rodzaj układanki dominowej dla jednej osoby. Skraca czas oczekiwania na innych graczy...

Cel: rozebranie całego układu początkowego
Liczba graczy: 1
Układ początkowy: zakryte kamienie układamy w kształcie piramidki; w pierwszym rzędzie umieszczamy jeden kamień, w II - 2, w III - 3 itd.; kamienie układamy tak aby stykały się tylko narożnikami
Zasady gry:

 • odkryć możemy tylko te kamienie, które mają dwa dolne lub dwa górne rogi wolne czyli nie stykają się nimi z innymi kamieniami
 • usuwamy parę kamieni, których suma oczek wynosi 12; przykład: [4|2] i [6|0]
 • w przypadku wielu par do usunięcia decyzja należy do gracza
 • jeżeli gracz nie może utworzyć żadnej pary - przegrywa

przykładowy początek rozgrywki

poniedziałek, 04 sierpnia 2014

Opisany poniżej sposób gry jest wariantem domina nazywanym po angielsku Block Dominoes czyli "domino z blokadą". Blokada dotyczy dobierania kamieni z talonu. Gra ta przeznaczona jest dla 2 graczy. Jej charakterystyczną cechą jest "extra bonus" za złapanie przeciwnika z dubletem w ręce po zakończeniu partii. Autorem tej odmiany klasycznej gry w domino jest Andrzej Lewicki - pasjonat gier "bez prądu". Pomimo prostoty zasad to właśnie Block Dominoes jest wysoka cenione wśród doświadczonych graczy w domino szczególnie przy pojedynkach typu "jeden na jeden".

Cel: domino!
Liczba graczy: 2
Rozdanie: 7 kamieni
Spinner: brak
Otwarcie: gracz wychodzi dowolnym kamieniem; pierwsze rozdanie rozpoczyna gracz wybrany przez losowanie; potem gracze rozpoczynają na przemian
Dobieranie: bez dobierania z talonu
Zasady gry:

 • liczba oczek stykających się połówek kamieni musi być identyczna; przykład: [5|1][1|3][3|2]
 • każdy gracz dokłada tylko jeden kamień w swojej kolejce
 • jeżeli gracz nie ma kamienia, który może zgrać musi opuścić kolejkę (pasuje)
 • dublety dokłada się prostopadle do łańcucha

Wygrana:

 • przez domino!: zwycięża gracz, który jako pierwszy wyłożył wszystkie swoje kamienie na stół
 • na punkty: gdy wszyscy spasują zwycięża gracz, któremu pozostały kamienie o najmniejszej liczbie oczek; następuje "blokada": żaden z graczy nie może już zgrać kamienia na stół

Punktacja: zwycięzca otrzymuje sumę oczek z kamieni jakie pozostały jego przeciwnikowi pomniejszoną o oczka na kamieniach w jego ręku; najwyższy dublet, który pozostanie w ręce jednego z graczy ma wartość równą 10 x [ilość oczek na jednej połówce dubletu]
przykład: [6|6] = 60 punktów, [5|5] = 50 punktów, [4|4] = 40 punktów itd.
pozostałe dublety liczy się tak jak zwykłe kamienie;

Rozgrywka: do 100 punktów

przykład: sposób układania kamieni na stole przy grze w domino

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 14